dla dorosłych

Grupa Teatralna

O zajęciach

Zajęcia rozwijające i kierunkujące zdolności aktorskie, przy zastosowaniu elementarnych podstaw warsztatu aktorskiego, jak dykcja, artykulacja, impostacja, retoryka oraz zasady ruchu scenicznego. Ćwiczenia zaawansowane, analiza i interpretacja tekstu, improwizacja, poszukiwanie scenicznego wyrazu, określanie i ‚budowanie postaci’ przy różnych założeniach inscenizacji i formy teatralnej. Praca z kostiumem i rekwizytem. Zajęcia grupowe, przy zindywidualizowanym podejściu do uczestników. Konteksty teoretyczne z dziedziny wiedzy o teatrze oraz historii literatury dramatycznej. Videoprojekcje. Spotkania z ciekawymi ludźmi branży teatralnej. Cykliczne pokazy i prezentacje sceniczne.

Zajęcia trwają 50 minut.

Prowadzący

Dariusz Lewandowski

Reżyser, choreograf, aktor i tancerz. Autor i reżyser wielu spektakli teatralnych i produkcji telewizyjnych. Szef grupy artystycznej Kompania Primavera.

Więcej