w ART NOW!

Warsztaty artystyczne online

ART NOW!Warsztaty artystyczne online Pakiety video

Pakiety edukacji artystycznej, obejmujące miesięczny program nauczania merytorycznego ART NOW! Studio wraz z zestawem podstawowych ćwiczeń stałych. Każdy PAKIET zawiera AUTORSKIE MATERIAŁY przygotowane przez pedagogów ART NOW! Studio oraz artystów współpracujących, a także SUPLEMENTY.

Następny PAKIET (PAKIET 2) ukaże się w maju 2020 i będzie dotyczył kolejnych zagadnień merytorycznych.

AKTORSTWO. PAKIET 1

WIERSZ

 

Pakiet zawiera:

 1. Wprowadzenie (VIDEO)

Dariusz Lewandowski – aktor, reżyser, szef ART NOW! Studio

 1. Dykcja i Aparat Mowy, ćwiczenia cz.1 (VIDEO)

Jerzy Łazewski – aktor, reżyser, wykładowca Techniki Mowy na Akademii Teatralnej w Warszawie.

 1. Dykcja i Aparat Mowy, ćwiczenia cz.2 (VIDEO)

Jerzy Łazewski – aktor, reżyser, wykładowca Techniki Mowy na Akademii Teatralnej w Warszawie.

 1. Wiersz – zajęcia aktorskie cz.1 (VIDEO)

Dariusz Lewandowski

 1. Wiersz – zajęcia aktorskie cz.2 (VIDEO)

Dariusz Lewandowski

 1. Wiersz – czytanie pokazowe (VIDEO)

Ewa Lorska – aktorka, pedagog ART NOW! Studio

 1. Wiersz – czytanie pokazowe (VIDEO)

Katarzyna Joda-Wójcik – aktorka, pedagog ART NOW! Studio

 1. Zadanie aktorskie i challenge! (VIDEO)

Katarzyna Joda-Wójcik

 1. SUPLEMENT. Wiersz – przykładowa interpretacja (AUDIO)

Piotr Fronczewski – aktor

 1. Konsultacja merytoryczna (VIDEO)

Pedagodzy ART NOW! Studio

(po otrzymaniu nagrania video od uczestnika)

WOKAL. PAKIET 1

PIOSENKA SOLOWA

 

Pakiet zawiera:

 1. Wprowadzenie (VIDEO)

Dariusz Lewandowski – aktor, reżyser, szef ART NOW! Studio

 1. Dykcja i Aparat Mowy, ćwiczenia cz.1 (VIDEO)

Jerzy Łazewski – aktor, reżyser, wykładowca Techniki Mowy na Akademii Teatralnej w Warszawie.

 1. Dykcja i Aparat Mowy, ćwiczenia cz.2 (VIDEO)

Jerzy Łazewski

 1. Rozśpiewanie, ćwiczenia emisji głosu (AUDIO/VIDEO)

Kasper Zborowski – Weychman – wokalista, pedagog

 1. Ćwiczenia oddechowe w śpiewaniu (VIDEO)

Magdalena Ptaszyńska – wokalistka, kompozytorka, trener wokalny

 1. Piosenka 1 – oryginał (AUDIO)

muz. Jarosław Piątkowski

 1. Piosenka 1 – podkład muzyczny do ćwiczeń (AUDIO)

muz. Jarosław Piątkowski

 1. PIOSENKA 2 – ORYGINAŁ

muz. Jarosław Piątkowski

 1. PIOSENKA 2 – podkład muzyczny do ćwiczeń (AUDIO)

muz. Jarosław Piątkowski

 1. SUPLEMENT. Gala Konkursu Wokalnego „Wygraj Sukces 2019” (LINK)

PLASTYKA. PAKIET 1

„Rysunek-Głowa i Twarz”, „Zając”, „Graj w ZIelone”

 

 1. Wprowadzenie (VIDEO)

Dariusz Lewandowski – aktor, reżyser, szef ART NOW! Studio

 1. Zajęcia 1 „Rysowanie głowy i twarzy od podstaw” (VIDEO)

Edyta Mądzelewska – artystka plastyk, pedagog ART NOW! Studio

 1. Zajęcia 2 „Zając wg. Durera” (VIDEO)

Małgorzata Mirkowska-Grabowska, artystka plastyk, pedagog ART NOW! Studio

 1. Zadanie „Graj w Zielone” (VIDEO)

Małgorzata Mirkowska-Grabowska

 1. Frida Kahlo – opowiadanie o artystce (VIDEO)

czyta: Dariusz Lewandowski

 1. SUPLEMENT – prezentacja obrazów Fridy Kahlo (VIDEO)

 

CENA: Jeden PAKIET 70 zł

Zamów PAKIETY: sms 502393036, e-mail: fundacja.artnow@gmail.com

W odpowiedzi na zamówienie prześlemy dane do przelewu. Po otrzymaniu opłaty na konto prześlemy dostęp do wybranych PAKIETÓW.

 


Oświadczenie o RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO ,
niniejszym informujemy, że:

1. Kompania Primavera Dariusz
Lewandowski, ul. Inflancka 15/106, 00-189 Warszawa, prowadząca ART
NOW! Studio, ul. Kisielewskiego 11, 05-123 Chotomów, przetwarza
Pani/Pana dane osobowe w związku z udziałem w zajęciach Studia.

2. Administratorem danych osobowych jest Kompania Primavera Dariusz
Lewandowski, ul. Inflancka 15/106, 00-189 Warszawa, zarejestrowana
jako działalność gospodarcza.

Administrator danych informuje, że:
1. przetwarzanie przez Kompanię Primavera dane osobowe uczestników
zajęć ART NOW! Studia pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;

2. podanie danych osobowych Kompanii Primavera jest dobrowolne,
lecz niezbędne do uczestnictwa w zajęciach ART NOW! Studio.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.
Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich
usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach.

3. W celu zmiany danych lub ich poprawienia należy skontaktować się z
Kompanią Primavera poprzez maila: fundacja.artnow@gmail.com

4. Pani/Pana dane osobowe:
a. podane w deklaracji uczestnictwa w
zajęciach (na przykład pocztą elektroniczną, telefonicznie, smsowo,
ustnie, poprzez formularz zgłoszeniowy), są przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,

b. przetwarzane są
wyłącznie w celach związanych z udziałem w zajęciach oraz
działalnością ART NOW! Studia, wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w
celach handlowych),

c. będą przechowywane, przez okres udziału w
zajęciach Studia, a także po ustaniu zajęć, przez czas zgodny z
przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów
Administratora – przez czas ich realizacji,

d. nie są przetwarzane
w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
jakichkolwiek pomiarów,

e. dane przekazywane są jedynie w przypadku
realizacji zadań publicznych (jeśli zleceniodawca tego wymaga)

5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do
dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

6. w razie uznania, że przetwarzanie przez Kompanię Primavera dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).